Helhedsplan

Helhedsplanen:
 
Helhedsplanen 2020-2023 har til hensigt, at beboerne gennem frivilligt arbejde, deltagelse i sundhedsfremmende forløb samt en fastholdelse i uddannelse, får en bredere forståelse for det omkringliggende samfund, kommer til at trives bedre i boligområdet, får et bedre hverdagsliv og på længere sigt bliver jobparate.
Mælkebøtten er Boligforeningen P.M.’s boligsociale projekt, og boligforeningens måde at tage ansvar og arbejde for at forbedre livsvilkårene for beboerne i boligforeningens afdelinger.

Projektet har til huse i Fælleshuset på Niels Bohrs Plads 10 og har til formål at skabe en god social trivsel for beboerne i boligområdet. Mange af beboerne har diverse udfordringer, hvorfor det er vigtigt at have et boligsocialt projekt i området. Beboerne kan være ensomme, have psykisk eller fysiske udfordringer, dårlig livsstil eller er socialt udsatte.

Formålet med dette projekt er at skabe trivsel, medborgerskab og forbedre imaget i boligområdet. Der tages udgangspunkt i beboernes egne ressourcer, initiativer og behov, og dermed kommer den enkelte beboer til at føle, at de inddrages og får ejerskab over boligområdet.
 
Efter renoveringen i 2012 er boligområdet blevet mere meget mere åbent og indbydende; to faktorer, som skal ses som en ressource i forhold til den omkringliggende by og derfor bygger udviklingen i afdeling 1 og 11 på de potentialer og ressourcer, som området har at byde på. Beboerne skal, igennem f.eks. beboercafé og frivilligkorps, komme til at føle sig hjemme og danne fællesskaber.
 
Igennem fire indsatsområder, skal beboerne forbedre deres livsvilkår, komme tættere på arbejdsmarkedet og holde sig ude af kriminalitet.
 
De fire indsatsområder er:
 
Tryghed og Trivsel:

Skal styrke beboerfællesskabet i boligområdet, og give beboerne en større følelse af, at de er en del af det omkringliggende samfund. Målgruppen er alle beboere i afdeling 1 og 11. Derudover skal indsatsen skabe en tryghed for den enkelte beboer.

Kriminalpræventiv:

Skal støtte de unge til at holde fokus på deres uddannelse eller beskæftigelse og derigennem holde sig ude af kriminalitet og skabe sunde relationer. De unge skal rådgives til at gennemføre deres skolegang og tage en uddannelse, der passer til deres kvalifikationer. Målgruppen er de unge mellem 13 og 18 år.

Uddannelse & Beskæftigelse:

Skal hjælpe beboerne ud i jobs eller uddannelse og dermed komme tættere på arbejdsmarkedet i form af praktikpladser eller mikrojobs. Indsatsen skal ligeledes hjælpe beboeren til en sundere livsstil, der vil give øget livskvalitet, og forhindre diverse livsstilsygdomme. Målgruppen er voksne mellem 18 og 29 år.

Forebyggelse & Forældreansvar:

Skal styrke forældrene som rollemodeller, og bevidstgøre dem i forhold til det ansvar, de har som forældre, således, at forældre/barn-konflikter undgås. Forældrene skal have en større forståelse for det samfund, som de og deres børn er en del af, og derudover skal de også slippe den sociale kontrol, som det ofte ses, at de praktiserer. Målgruppen er alle forældre i Boligforeningen P.M.’s afdeling 1 og 11.